Wästerlunds konditori är ett konditori vid Sandöbrons södra fäste i Lunde, Kramfors kommun. Konditoriet öppnade på 1940-talet och har genom åren förändrats väldigt lite och behållit mycket av dess ursprunglig a stil.

På taket till konditoriet står en neonskylt föreställande en konditor som häller upp kaffe och serverar en bakelse. Neonskylten var en gång i tiden Norrlands största i privat ägo.

När det byggdes på 40-talet gjordes en kupp. Det byggdes inuti ett annat hus och har därför platt tak. Det byggdes som hotell med nummer på dörrarna för att förenkla byggnadslovet som söktes i efterhand.

Mer för den intresserade…
Sven E. Wästerlund i Lunde byggde en funkiskiosk inne i en lada till invigningen av Sandöbron den 16 juli 1943, då världens längsta enspannsbro med en topphöjd av 48 meter över Ångermanälven. Till detta saknade Wästerlund byggnadslov. Det renderade honom ett föreläggande från länsstyrelsen den 7 mars 1944 att före den 1 oktober samma år borttaga densamma då den stred mot gällande författning. Ladan revs så småningom, men kvar stod funkisbyggnaden.

Den 26 februari 1946 ansåg Kungl. maj:t det för gott att förklara byggnadsplanen icke utgöra hinder för byggnadsnämnden i Kramfors att bifalla byggnadslov. Västernorrland blev sålunda tillförsäkrat ett kommande byggnadsminne.

Takskylten var den största privatägda i Norrland och den kostade då 52 000 kronor.
Inredningen i galon, mässingsplåt, bord och stolar tillkom cirka 1960.

Konditoriinteriören består av en försäljningsdisk inklädd med stående vitlaserad pärlspontpanel direkt innanför entrén i väster, som sträcker sig i nordsydlig riktning in under en avbalkning till själva serveringsdelen, som består av ett tiotal bord, några placerade i samma nivå som disken, merparten dock placerade i en upphöjd inre del dit man når via några trappsteg.

Golvet är belagt med grön heltäckningsmatta, merparten av väggytorna klädda i ljusare grön galon fästad med mässingknappar och taket är försett med bockad plåt i koppar, profilen påminnande om pannplåtutförande. Den västra väggen vid serveringsdisken är klädd med brun fanér och det svängda trappräcket upp till avsatsen har brunmålad, stående så kallad karosseripanel och ett rutmönstrat spröjsverk i trä i samma kulör.

Vid trappavsatsen finns också en gabondörr till en mindre toalett. Mot fondväggen längst in i norra delen står en soffa i brun galon och över denna finns en stor målning av Johan Sjögren föreställande ett femmastat lastfartyg under Sandöbron. Den tycks nästan avsedd för väggen då tavlans mått är i det närmaste desamma som väggytan.